Tag Archives: Angeline Stoll Lillard

Montessori – Angeline Stoll Lillard

Montessori: The Science Behind the Genius – 3rd  Edition

Author(s):  Angeline Stoll Lillard

دانش پشت نبوغ – مونته سوری نوعی رویکرد و روش جامع آموزشی در زمینه کلاسهای خلاقیت کودکان با قدمتی بیش از یک قرن است که مبنای کار با کودک را اصول حاکم بر رشد طبیعی و نیازهای فردی هر کودک قرار می دهد. آموزش کودکان به روش مونته سوری در بسیاری از کشورهای جهان متداول است.

File Specification

Extension PDF
Pages 497
Size 10.9 MB

***